הצהרה על עסקת מקרקעין על ידי מי שאינו מיוצג (לתקופת משבר הקורונה בלבד)

שירות זה מאפשר להגיש הצהרה על עסקה במיסוי מקרקעין, למי שאינו מיוצג על ידי עורך דין, באמצעות הדואר האלקטרוני.

הצהרה-על-עסקת-מקרקעין-על-ידי-מי-שאינו-מיוצג-לתקופת-משבר-הקורונה-בלבד-מונגש-1.docx


נגישות