הצהרה על תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור (טופס 2513)

שירות זה מאפשר לחייבים במס, להגיש הצהרה על תשלום במטבע חוץ לתושבי חוץ.  השירות גם מאפשר לחייבים במס, לבקש הפחתה בניכוי מס על התשלום.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-2513-הצהרה-בדבר-תשלום-לתושב-חוץ-ובקשה-להקטנת-ניכוי-ממס-במקור-1.docx


נגישות