הצהרות התאגיד והמשלח האחראי בדבר האחריות לפעולות השילוח (טופס מכס 242)

שירות זה מאפשר למסור את הפרטים על התאגיד והמשלח האחראי בתאגיד, וכן את היקף המשרה של המשלח הבינלאומי האחראי.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-242-הצהרות-התאגיד-והמשלח-האחראי-בדבר-האחריות-לפעולות-השילוחטופס-מכס-242-1.docx


נגישות