הצהרות התאגיד וסוכן המכס בדבר האחריות לפעולות המכס (טופס 241)

שירות זה מאפשר למסור את הפרטים בדבר התאגיד וסוכן המכס האחראי בתאגיד.

קובץ-מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-מכס-241-הצהרות-התאגיד-וסוכן-המכס-בדבר-האחריות-לפעולות-המכס-1.docx


נגישות