הצהרת בית דיור מוגן על הפקדת כספים בקרן למימון הוצאות בריאות ובקרן חדלות פירעון

שירות זה מאפשר לתאגיד בעל רישיון להפעלת בית דיור מוגן, להגיש הצהרה מקוונת על הפקדת כספים בקרנות, לטובת מימון הוצאות בריאות של הדיירים ולמקרה שבית הדיור המוגן יימצא בהליך חדלות פירעון.

טופס-הצהרה-יצורף-להצהרה-על-הפקדת-תשלום-שוטף-1.pdf


טופס-הצהרה-יצורף-להצהרה-על-הפקדת-תשלום-ראשוני-1.pdf


נגישות
×