הצהרת יבואן/יצרן על שימוש באלכוהול בייבוא וברכישה מקומית במסגרת פטור מותנה

בשירות תמצאו את האישורים הנדרשים לצורך ייבוא ורכישה מקומית של אלכוהול לפי סעיף 6ד' לצו תעריף המכס (פטור מותנה).

טופס-דיווח-צריכת-כוהל-לייצור-משקאות-משכרים-1.doc


טופס-371-מונגש-לתוכנת-הקראה-1.doc


נגישות