הצהרת מוסד להכשרה מקצועית ו/או תעסוקתית על נוכחות תלמידים לצורך קבלת מלגת הכשרה חודשית

שירות זה מאפשר למוסד להכשרה מקצועית ו/או תעסוקתית, לשלוח הצהרה על נוכחות תלמידים בקורסים המפוקחים או מתוקצבים על ידי זרוע עבודה, כדי שיקבלו מלגת הכשרה חודשית.

הצהרת-מוסד-מכשיר-1.docx


קובץ-נוכחות-לדיווח-על-ידי-מוסדות-מכשירים-1.xlsx


נגישות