הקצאת קרקע באזורי תעשייה בפטור ממכרז

שירות זה מאפשר ליזמים לבקש המלצה לקבלת זכויות בקרקע, באזורי תעשייה בפטור ממכרז.

פורמט-להכנת-התכנית-העסקית-1.docx


הצהרה-בדבר-פרטי-הבקשה-הסודיים-וכתב-ויתור-1.docx


הצהרה-משפטית-1.pdf


הצהרה-–-נספח-18-1.docx


תשלומי-דמי-טיפול-בתיק-1.pdf


תהליך-בקשה-להקצאת-קרקע-1.pdfנגישות
×