הרשאה להעברת נתונים על-ידי יצרני דלק, על רכישות סולר באמצעות מערכת לתדלוק אוטומטי (טופס 25)

שירות זה מאפשר לזכאים להישבון בלו, לתת הרשאה ליצרני דלק, להגיש בשמם בקשה להחזר מס על סולר.

נספח-ב-הודעה-על-הרשאה-להעברת-נתונים-על-ידי-יצרן-הדלק-על-רכישת-סולר-באמצעות-מערכת-לתדלוק-אוטומטי-1.pdf


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-25-בקשה-לקבלת-הרשאה-להעברת-נתונים-על-ידי-יצרן-הדלק-באמצעות-מערכת-לתדלוק-אוטומטי-1.docx


נגישות