השבת נכס או רכוש עזוב באגף האפוטרופוס הכללי

שירות זה מאפשר לכל אדם שסביר כי הוא בעל זכות חוקית של נכס או רכוש, לפנות למחלקת השבת נכסים (ביחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם באפוטרופוס הכללי) ולבקש השבה של הרכוש או הנכס העזוב.

הוצאת-צו-ירושה-1.pdf


אופן-הטיפול-בבקשה-1.pdf


בקשה-לקבלת-נכס-של-נספה-השואה-המצוי-בישראל-1.pdf


נגישות
×