השבת תשלומי מייצגים לשירות עיבודים ממוכנים (שע"מ)

שירות זה מאפשר הגשת בקשה מקוונת להשבת תשלומי מייצגים לשירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) עבור התקופה מ-13.2.07 עד 2.5.12.

פסק-דין-דנמ-862617-מנירב-נ-רשות-המסים-1.pdf


השבה-למשרד-מייצג-יחיד-1.pdf


השבה-למשרד-מייצג-שותפות-1.pdf


השבה-למשרד-מייצג-תאגיד-1.pdf


השבה-ליורשי-משרד-יחיד-שנפטר-1.pdf


השבה-למשרד-מייצג-שותפות-שאינה-פעילה-1.pdf


השבה-למשרד-מייצג-תאגיד-שאינו-פעיל-1.pdf


נגישות