ועדת השגות על שומות מטעם רשות מקרקעי ישראל

שירות זה מאפשר להגיש השגה שנייה על החלטה בהשגה ראשונה שנערכה על ידי שמאי מחוזי באגף שומת מקרקעין.

סעיף-4.20-בסימן-ב-בקובץ-החלטות-מועצת-מקרקעי-ישראל-1.pdf


הגשת-השגה-בידי-רשות-מקרקעי-ישראל-רמי-1.pdf


נוהל-מספר-34.03M-1.pdf


הגשת-השגה-בידי-מבקש-1.pdf


טופס-הגשת-השגה-שנייה-נספח-9-1.pdf


נוהל-וועדת-השגות-1.pdf


נגישות
×