חידוש היתר מיוחד לפעול כקבלן כח אדם המעסיק עגורנאי צריח

השירות מאפשר לקבלני כח אדם בעלי היתר להעסקת עגורנאי צריח, להגיש בקשה לחידוש ההיתר.

כתב-התחייבות-1.pdf


רשימת-עובדים-ומזמיני-שירות-1.xlsx


טבלת-פנסיה-לעובדים-בכירים-בתאגיד-כולל-עובדי-סגל-1.xlsx


טופס-דיווח-נתונים-לצורך-הכנת-ערבות-1.xlsx


נגישות