חידוש רישיון קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון

שירות זה מאפשר לקבלני כוח אדם או לקבלני שירות בעלי רישיון, להגיש בקשה לחידושו. 

גיליון-דיווח-נתונים-לצורך-הכנת-ערבות-1.xlsx


רשימת-מזמיני-שירות-1.xlsx


התחייבות-מבקש-הרישיון-1.pdf


מדיניות-אי-חידוש-רישיון-במקרה-של-אי-שיתוף-פעולה-בחידוש-הרישיון-1.pdf


טופס-בקשה-לחידוש-רישיון-1.docx


נגישות