חיסונים לסטודנטים למקצועות הבריאות ולעובדי מערכת הבריאות

שירות זה מספק מידע על החיסונים הנדרשים, לסטודנטים למקצועות הבריאות ולעובדי מערכת הבריאות.

תוכנית-החיסונים-לתלמידי-מקצועות-הבריאות-1.pdf


תוכנית-החיסונים-לעובדי-מקצועות-הבריאות-1.pdf


תלמיד-מקצועות-הבריאות-הצהרה-על-קבלת-חיסונים-ועל-מחלה-בעבר-1.pdf


עובד-במערכת-הבריאות-–-הצהרה-על-קבלת-חיסונים-ועל-מחלה-בעבר-1.pdf


הודעה-לתלמיד-מקצועות-הבריאות-שאינו-מוגן-נגד-דלקת-כבד-B-1.pdf


הודעה-לעובד-בריאות-שאינו-מוגן-נגד-דלקת-כבד-B-1.pdf


סירוב-תלמיד-מקצועות-הבריאות-לקבל-חיסון-או-לבצע-בדיקה-1.pdf


סירוב-עובד-בריאות-לקבל-חיסון-או-לבצע-בדיקה-1.pdf


נגישות