טבלת אקסל בפורמט "כספת" ליחידת הקנביס הרפואי (יק"ר)

שירות זה מאפשר ליזמים מגישי הבקשה לרישיון עיסוק או רישיון מחקר בקנביס, להעביר ליחידת הקנביס הרפואי במשרד הבריאות, רשימה ובה פרטיהם של כל בעלי העניין, מורשי החתימה, המנהלים והעובדים שיעסקו בתחום.

טבלת-אקסל-בפורמט-כספת-1.pdf


נגישות