טופס פרטי עובדים זרים לאחר קבלת היתר בענף התעשייה

שירות זה מאפשר לחברה תעשייתית שקיבלה היתר להעסקת עובדים זרים בענף התעשייה, למלא טופס עם פרטי העובדים שהיא מבקשת להעסיק ולצרף צילומי דרכונים שלהם.

נספח-ו-עובד-חדש-1.pdf


נספח-ו-לבקשת-הארכה-1.pdf


נגישות