כניסה לפורטל רישוי והגשת בקשה לרישום במרשם ספקי תקשורת, הוספה או הסרת שירותים

שירות זה מאפשר לספקי שירותים שדורשים היתר ממשרד התקשורת, להגיש בקשה לרישום במרשם ספקי תקשורת ולהוסיף או להסיר שירותים במרשם קיים.

הנחיות-התחברות-למערכת-לחברה-פרטית-או-אגודה-שיתופית-1.pdf


הנחיות-התחברות-למערכת-ליתר-הגופים-1.pdf


טופס-הצהרה-למתן-הרשאה-לגישה-לפורטל-רישוי-1.docx


נגישות