כתב התחייבות מארגון או רשות המפעילים מעונות יום בעלי סמל מעון

שירות זה מאפשר לארגון או רשות מקומית/מועצה אזורית, המפעילים מסגרות לילדים ומעוניינים בהכרה (סמל), להגיש כתב התחייבות שנתית כנדרש. 

כתב-התחייבות-רשויות-תשפד-1.pdf


כתב-התחייבות-ארגונים-תשפד-1.pdf


מכתב-נלווה-לכתב-ההתחייבות-תשפד-1.pdf


מכתב-נלווה-לכתב-ההתחייבות-לרשויות-תשפד-1.pdf


נגישות
×