מידע על אישורי ניכוי מס במקור וניהול ספרים

שירות זה מספק מידע על אודות שיעורי המס שיש לנכות במקור ומידע על אישור ניהול ספרים. המערכת מאפשרת את הדפסת האישורים.

שיפורים-ושינויים-באישורי-ניכוי-מס-במקור-ממשק-למערכת-1000-1.pdf


שיפורים-ושינויים-באישורי-ניכוי-מס-במקור-ממשק-למערכת-מבזק-1.pdf


נגישות