מידע של שיעורי ניכוי מס וניהול ספרים (מערכת 1000)

מידע על שיעורי ניכוי מס וניהול ספרים. 

פתיחת-מערכת-1000-לקבלת-מידע-על-שיעור-ניכוי-מס-במקור-באמצעות-העברת-קבצים-1.pdf


מסמך-הבהרות-לשינויים-שחלו-ביום-21.12.08-במערכת-1000-רלוונטי-למי-שמחזיק-בידו-את-המסמך-הקודם-מיום-25.11.08-1.pdf


מערכת-1000-מסמך-מעודכן-ליום-21.12.08-1.pdf


נגישות