מיזוג חברות

שירות זה מאפשר לחברה לקלוט לתוכה חברה או מספר חברות אחרות.

טופס-1-–-הצעת-מיזוג-1.doc


טופס-2-הודעה-על-מתן-הודעות-לנושים-1.doc


נגישות