מיזוג עמותות וחברות לתועלת הציבור

שירות זה מאפשר למזג עמותות וחברות לתועלת הציבור.

חוק-החברות-תשנט-1999-סעיפים-327-314-345טז-1.doc


תקנות-החברות-מיזוג-התשס-2000-1.doc


טופס-1-הצעת-מיזוג-1.doc


טופס-הודעה-על-מתן-הודעות-לנושים-ולתורמים-1.doc


חוק-העמותות-תשם-1980-סעיפים-34ה-34ט-1.doc


נגישות
×