מינוי או הפסקת מינוי עובדים – בתפקידי סוכן מכס, משלח בינלאומי ופקיד רשוי

שירות זה מאפשר לקהל לקוחות עמילות מכס, להגיש בקשה דרך האינטרנט, למינוי או להפסקת מינוי עובדים בתאגיד.

טופס-מינוי-פקיד-רשוי-טופס-מב126-1.pdf


טופס-בקשה-להתמנות-כפקיד-רשוי-טופס-מט7140-1.pdf


נגישות