מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

שירות זה מאפשר לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן.

חוק-התוכנית-לסיוע-כלכלי-נגיף-הקורונה-החדש-הוראת-שעה-התשף-2020-1.pdf


תקנות-התכנית-לסיוע-כלכלי-נגיף-קורונה-החדשהוראת-שעהבקשה-למענק-לפי-מחזור-עסקאות-חליפי-התשפא-2020-קובץ-התקנות-8874-3.pdf


נגישות