מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות – תוכנית רשת ביטחון כלכלית

השירות מאפשר לעסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ₪ (לחברה) ומעל 300,000 ₪ (לעצמאים) עד 400 מיליון ₪ בשנת 2019, שפעילותם נפגעה עקב הקורונה, להגיש תביעה למענק השתתפות בהוצאות הקבועות במסגרת תוכנית "רשת ביטחון כלכלית".

תקנות-התכנית-לסיוע-כלכלי-נגיף-קורונה-החדשהוראת-שעהבקשה-למענק-לפי-מחזור-עסקאות-חליפי-התשפא-2020-קובץ-התקנות-8874-1.pdf


צו-התכנית-לסיוע-כלכלי-נגיף-הקורונה-החדש-הוראת-שעה-הארכת-תקופת-הזכאות-למענק-סיוע-לעסקים-בעד-השתתפות-בהוצאות-קבועות-1.pdf


הבהרות-לחישוב-המענק-בעד-הוצאות-קבועות-1.pdf


עמדת-רשות-המסים-לעניין-זכאותם-של-משכירי-נכסים-למענק-הוצאות-קבועות-1.pdf


נגישות