מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה

שירות זה מאפשר לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק. כאן תוכלו למצוא את התנאים לזכאות ואת תהליך ההגשה.

תקנות-התכנית-לסיוע-כלכלי-נגיף-קורונה-החדשהוראת-שעהבקשה-למענק-לפי-מחזור-עסקאות-חליפי-התשפא-2020-קובץ-התקנות-8874-2.pdf


נגישות