מערכת עזיבת מקום עבודה – דיווח (טופס 161) דיגיטלי

שירות זה מאפשר למעסיקים לדווח דיגיטלית את נתוני הפרישה של עובדיהם (חלק א' בטופס 161) לצורך מילוי חובתם החוקית לדווח לרשות המסים, ולעובדים שנתוניהם עודכנו במערכת, לבצע בחירות ביחס לכספי הפיצויים בקופות (חלק ב' בטופס 161).

הדרכה-למערכת-עזיבת-עבודה-1.pdf


נגישות