מרשם היבואנים – רישום ליבואן חדש המבקש לייבא טובין שחל עליהם תקן רשמי

שירות זה מאפשר ליבואנים חדשים להצטרף למרשם היבואנים, על מנת לייבא מוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים.

מתן-הרשאה-ייפוי-כח-להגשת-בקשה-לבדיקת-טובין-מיובאים-1.pdf


נוסח-הצהרה-מרשם-היבואנים-1.pdf


נגישות