מתן הכרה לגופי הכשרה להכשרת מדריכים ומאמנים ומנהלים מקצועיים

שירות זה מאפשר לגופי הכשרה להגיש בקשה לקבלת הכרה כגוף הכשרה להכשרת מדריכים ומאמנים ומנהלים מקצועיים.

נהלים-למתן-הכרה-כגוף-הכשרה-להכשרת-מדריכים-ומאמנים-ומנהלים-מקצועיים-1.pdf


תקנות-הנהיגה-הספורטיבית-הוראות-בדבר-עיסוק-כמדריך-ומאמן-תשע-2010-2.pdf


גופי-הכשרה-מוכרים-להעברת-קורסים-להכשרת-מדריכים-ומאמנים-1.pdf


נגישות
×