מתן הרשאה לביצוע פעולות דיגיטליות מול רשות המסים

שירות זה מאפשר ליחידים ולתאגידים לתת הרשאה לגורמים שונים שיפעלו מטעמם, לביצוע פעולות ותהליכים דיגיטליים שהוגדרו מראש מול רשות המסים.

נספח-א-נוסח-אישור-עורך-דין-1.pdf


הדרכה-בנוגע-לשימוש-במערכת-הרשאות-דיגיטליות-1.pdf


נגישות