נספח לדו"ח השנתי – טופס 6111

שירות זה מאפשר לבעלי עסקים שמחזור עסקיהם עולה על 300,000 ₪ (כולל מע"מ), להגיש באופן מקוון את נתוני הדו"חות הכספיים (כנספח לדו"ח המס השנתי).

טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2023-1.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2023-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2018-1.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2017-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2016-1.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2015-1.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2022-1.docx


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-טופס-6111-לשנת-2020-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-1.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-1.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2023-2.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2023-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2018-2.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2017-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2016-2.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2015-2.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2022-2.docx


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-טופס-6111-לשנת-2020-2.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-2.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-2.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-2.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-2.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2023-3.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2023-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2018-3.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2017-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2016-3.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2015-3.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2022-3.docx


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-טופס-6111-לשנת-2020-3.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-3.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-3.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-3.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-3.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2023-4.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2023-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2018-4.docx


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2017-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2016-4.pdf


טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2015-4.pdf


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-לטופס-6111-לשנת-2022-4.docx


דברי-הסבר-וסיוע-למילוי-טופס-6111-לשנת-2020-4.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2022-4.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2021-4.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2020-4.docx


מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-6111-נספח-לטופס-הדוח-השנתי-ליחיד-לשנת-המס-2019-4.docx


נגישות