סימני מסחר – בקשה לחיפוש במאגר סימני המסחר הישראלי

השירות מאפשר חיפוש, על ידי בוחן סימני מסחר, של דמות או מלל במטרה לבדוק האם קיים סימן דומה או זהה במאגר סימני המסחר הישראלי, ניתן לבקש ביצוע חיפוש לפי שם לקוח כך שדוח החיפוש יכלול כל הסימנים הרשומים על שם בעלים מסוים, ניתן גם לבצע חיפוש עצמאי ללא תשלום של סימנים ישראליים באמצעות מנוע החיפוש הישראלי.
נגישות