סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום כינוי מקור שמקורו בישראל

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לרישום כינוי מקור שמקורו בישראל.

סדרי-רישום-של-כינויי-מקור-שארץ-מקורם-היא-ישראל-תשכו-1966-תקנות-כינויי-מקור-1.pdf


נגישות