סימני מסחר- הוספה או הסרה של בעל רשות או הסרת הערה בפנקס בדבר שעבוד או משכון

השירות מאפשר הסרת הערה קיימת בנוגע לשעבוד או משכון והוספת בעל רשות או הסרתו.

הוראות-להגשת-בקשה-לרישום-בעלי-רשות-1.doc


נגישות