עדכון כתובות וענפי כלכלה ברשות המסים (טופס 140)

השירות מאפשר לעדכן כתובת ותחום עיסוק עיקרי של העסק.

מונגש-לתוכנות-הקראה-טופס-עדכון-כתובות-וענפי-כלכלה-טופס-140-1.docx


נגישות