עורכי פטנטים – הגשת בקשה לרישום לבחינות בעריכת פטנטים

שירות זה מאפשר להירשם לבחינות בעריכת פטנטים.

טופס-הרשמה-לבחינות-לקבלת-רישיון-עורך-פטנטים-1.docx


תקנות-הפטנטים-נוהלי-הרשות-סדרי-דין-מסמכים-ואגרות-תשכח-1968-2.doc


פרטים-אודות-בחינות-לקבלת-רישיון-עורך-פטנטים-מועד-מאי-2018-1.pdf


נגישות