עיצובים – בקשה לזירוז בחינת בקשה לרישום עיצוב

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לבחינת בקשה לרישום עיצוב בקדימות ולפני הבקשות הקודמות לה בתור, במקרים בודדים וחריגים כאשר יש סיבה מוצדקת לכך.

חוזר-רשם-מ.ג.-10-1.pdf


נגישות