פורטל הספקים הממשלתי

שירות זה מאפשר לספקים לבצע רכש בעזרת פורטל דיגיטלי, ידידותי ונוח.

רישום-לפורטל-הספקים-1.pdf


מדריך-פורטל-לספקים-1.pdf


נגישות