פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן)

השירות מאפשר לייבא מכשירים וציוד קצה המשדרים בטכנולוגיה סלולרית בכמות מסחרית.

רשימת-ציוד-קצה-רטן-פטור-מאישור-סוג-להגשה-יחד-עם-בקשה-לקבלת-אישור-פטור-1.xlsx


טופס-דיווח-על-פי-סעיף-8א-בצו-התקשורת-בזק-ושידורים-פטור-מרישוי-לציוד-קצה-הפועל-בשיטה-התאית-–-רטן-תשעב-1.xlsx


טופס-בקשה-לקבלת-פטור-מרישוי-לציוד-קצה-הפועל-בשיטה-התאית-1.docxטופס-בקשה-לחידוש-אישור-פטור-מרישוי-לציוד-קצה-הפועל-בשיטה-התאית-1.docx


טופס-בקשה-לביטול-אישור-פטור-מרישוי-לציוד-קצה-הפועל-בשיטה-התאית-רטן-1.docx


נגישות