פטנטים – בקשה לביטול פטנט רשום

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לביטול פטנט רשום על ידי מי שאינם בעל הפטנט בשל אחת מהעילות הקבועות בחוק.

תקנות-הפטנטים-2.doc


מדריך-להגשת-בקשה-מקוונת-3.pdf


נגישות