פטנטים – בקשה לביטול צו הארכה לפטנט או לשינוי תקופת תוקפו

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לביטול צו הארכה (צו להארכת תקופת ההגנה) לפטנט על ידי מי שאינם בעלי הפטנט או בעלי רישיון ייחודי בפטנט, בשל אחת מהעילות הקבועות בחוק.

תקנות-הפטנטים-3.doc


נגישות