פטנטים – הגשת בקשה לזירוז בחינת בקשה לפטנט

הגשת בקשה לבחינת מזורזת של בקשת פטנט חדשה על פני בקשות הקודמות לה בתור, בכפוף לתנאים המוגדרים בחוק.

טופס-בקשה-לפטנט-1.docטופס-בקשה-לבחינה-במסלול-PPH-1.docx


מדריך-להגשת-בקשה-מקוונת-2.pdf


תקנות-הפטנטים-נוהלי-הרשות-סדרי-דין-מסמכים-ואגרות-תשכח-1968-4.doc


נגישות