פטנטים – העברת בעלות בפטנט או בבקשה לפטנט

שירות זה מאפשר להעביר בעלות של פטנטים רשומים בישראל או של בקשות לפטנט שהוגשו בישראל.

מצגת-הדרכה-להגשה-מקוונת-2.pdf


נגישות