פטנטים – התנגדות למתן פטנט

שירות זה מאפשר להגיש התנגדות למתן פטנט בשל אחת מהעילות הקבועות בחוק הפטנטים.

תקנות-הפטנטים-1.doc


נגישות