פטנטים – התנגדות למתן צו הארכה לפטנט או לתקופת תוקפו

שירות זה מאפשר להגיש התנגדות למתן צו הארכה או התנגדות לתקופת התוקף שנקבעה לצו, על ידי כל אדם, בשל אחת מהעילות הקבועות בחוק.

תקנות-צווי-הארכה-1.doc


תקנות-הפטנטים-4.doc


נגישות