פטנטים – רישום או הסרה של עיקול בפטנטים או בבקשות פטנט

שירות זה מאפשר לרשום או להסיר עיקול בפטנטים ברשומים בישראל או בבקשות פטנט שהוגשו בישראל.

במצגת-ההדרכה-להגשת-בקשה-מקוונת-1.pdf


נגישות