פטנטים – רישום או הסרה של שיעבוד או רישיון פטנט

השירות מאפשר לרשום או להסיר שיעבוד או רישיון של פטנטים הרשומים בישראל או בקשות פטנט שהוגשו בישראל.

מצגת-הדרכה-להגשה-מקוונת-1.pdf


נגישות