פטנטים – רישום או הסרה של שמות ממציאים בפטנטים רשומים או בבקשות פטנט

שירות זה מאפשר לרשום או להסיר שמות ממציאים בפטנטים רשומים או בבקשות פטנט שהוגשו בישראל.

במצגת-ההדרכה-מדריך-להגשת-בקשה-מקוונת-1.pdf


נגישות