פטנטים – תיקוני טעויות בפרטי בעלי זכות בפטנטים או בבקשות לפטנט

שירות זה מאפשר לתקן טעויות בפרטי בעלי זכות בפטנטים או בבקשות לפטנט שהוגשו בישראל.

מצגת-ההדרכה-מדריך-להגשת-בקשה-מקוונת-1.pdf


נגישות